top of page

Mini test 3 - Bài kiểm tra năng lực tháng 2


Nhằm đánh giá kết quả học tập đầu năm học 2023 - 2024 , đồng thời đảm bảo chất lượng vượt trội của Chương trình Tiếng Anh Song ngữ, vừa qua, các cư dân nhí toàn hệ thống Kindy Town đã trải qua đợt đánh giá định kỳ lần thứ 3 trong năm học.

Với hình thức kiểm tra 1 - 1, học sinh có cơ hội tương tác trực tiếp với giáo viên nước ngoài thông qua hoạt động Speaking và Writing. Đây là dịp để các cư dân nhí vừa được ôn tập kiến thức, vừa có cơ hội thể hiện được sự tự tin, bản lĩnh thông qua việc tiếp nhận một ngôn ngữ mới.

Mời ba mẹ cùng xem lại những hình ảnh của buổi Mini test vừa qua của các cư dân nhí toàn hệ thống nhé!!!

Xem thêm nhiều hình ảnh tại fanpage: https://urlvn.net/hvvmedu


2 views0 comments

Comentarios


bottom of page