Đăng ký tham quan trường

BẠN MUỐN TRẢI NGHIỆM
ĐỂ CON BẠN ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH
VÀ ĐƯỢC SỐNG HẠNH PHÚC TẠI KINDY TOWN?

For all inquiries, please call our main reception between 8.30am-3.30pm: 0903056798

Campus 1: 1Ter Nguyễn Thành Ý, Đa Kao, Quận 1
Campus 2: 39 Nguyễn Duy Hiệu, Thảo Điền, Quận 2

Hotline: 0903056798 - 08 68666736

Tel: 028 39101761

Email: info@kindytown.edu.vn

  • Kindy Town Bilingual Preschool
  • Kindy Town Bilingual Preschool
  • Kindy Town Bilingual Preschool
  • Kindy Town Prescho on Youtube
  • Kindy Town Preschool on Pinterest

Contact Us

Hệ thống Trường Mầm Non Song Ngữ  Kindy Town

© Copyright 2012 by Kindy Town Bilingual Preschool.

Hotline: 0903 056 798

Tel: 028 39101761

Email: info@kindytown.edu.vn

Campus 1: 1Ter Nguyễn Thành Ý

Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Campus 2: 39 Nguyễn Duy Hiệu

Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM