top of page
z2047874484225_d59fdaf127123b299c71b57f5

Hành trình tuổi thơ

Môi trường tại Kindy Town hướng đến việc tạo hứng thú để các bé trải nghiệm, khám phá nguyên vt liệu, các dạng thức vt cht khác nhau, bé tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên và phát huy sự sáng tạo của mình.

Nhìn cách một đứa trẻ say sưa chơi một món đồ chơi, chúng tôi thấy hình ảnh của một chuyên gia, nhà phát minh, nhà khoa học của tương lai. Sự hứng thú, say sưa, tập trung sẽ làm nên hiệu suất cao nhất cho bất cứ công việc nào. Đối với chúng tôi, bé chơi đùa, kết bạn, khám phá thế giới xung quanh mình, mỗi điều bé yêu thích, chạm tay vào “táy máy” hay mỗi câu hỏi “Tại sao” đều là một cơ hội để tiếp tục duy trì sự hứng thú, tập trung đó và giúp bé bộc lộ tiềm năng, định hình nhân cách của mình.

 

Đó là một hành trình đầy say mê mà tập thể Kindy Town Preschool theo đuổi, bởi cùng nhau, chúng ta không chỉ tạo ra một thế giới cho những đứa trẻ được lớn lên an toàn và hạnh phúc, chúng ta còn đang góp phần xây dựng tương lai cho xã hội.

bottom of page