top of page

Thực đơn dinh dưỡng từ 17 đến 21 tháng 12/2018

Thực đơn mỗi tuần luôn được cập nhật trên bảng thông tin của lớp và sổ thông tin của bé. Ba mẹ có thể tham khảo thực đơn mẫu của từng khối lớp.


Thực đươ dinh dưỡng cho trẻ mầm non từ tuần thứ 3 tháng 12 /2018

70 views0 comments

コメント


bottom of page